Knopp, Knytte och Mulle

På en I Ur och Skur-förskola är åldersindelade friluftsskolor en helt integrerad del av verksamheten.

image_galleryKnopp: Upp till 2 år

Här lär sig barnen att trivas ute i skogen och utforska sin egen förmåga att ta sig fram i naturliga utemiljöer. Vi sjunger och leker med kottar och pinnar, tittar på myror och andra smådjur, och lär oss lyssna på fågelsång och skogens sus.

 

image_gallery-2

Knytte: 3-4 år

Knyttebarnen utforskar naturen lite mer självständigt och lär sig på så vis mer om det som växer och lever och om att vara aktsamma om naturen. Mycket tid brukar gå åt till att utforska insekternas värld.

 

image_gallery-3Mulle: 5-6 år

Mullebarnen får träffa Skogsmulle som lär barnen om djur och natur. Mullebarnen lär sig om allemansrätt och att ”hitta vilse”, allt på ett lekfullt sätt.

Lämna ett svar