Vad innebär kooperativ

Föräldrarnas engagemang krävs för att förskolan ska fungera och alla i föräldrar har en funktion att fylla i olika arbetsgrupper.

I gengäld får Du som medlem:
• Insyn och delaktighet i ditt barns vardag
• Kontakt med barngrupp, föräldrar och personal
• Vid föreningens möten påverka de beslut som tas
• Barnomsorg med hög kvalitet, trygghet och hemkänsla och en stor insyn och medbestämmande i kooperativet.

Föräldrakooperativet OKAY är en ekonomisk förening. Verksamheten lyder under lagen om ekonomiska föreningar.
Föreningen är en självständig juridisk person med tillgångar och skulder. Ekonomin synas av revisorer, tex bokföring, årsredovisning, deklaration.
Föreningen styrs av en vald styrelse. Styrelsen anställer personal, bestämmer inriktning, fastställer avgifter och rekryterar nya familjer tillsammans med alla medlemmar.

Lämna ett svar