Vad innebär kooperativ

Föräldrarnas engagemang krävs för att förskolan ska fungera och alla föräldrar har en funktion att fylla i olika arbetsgrupper.

I gengäld får Du som medlem:
• Insyn och delaktighet i ditt barns vardag
• Kontakt med barngrupp, föräldrar och personal
• Vid föreningens möten påverka de beslut som tas
• Barnomsorg med hög kvalitet, trygghet och hemkänsla och en stor insyn och medbestämmande i kooperativet.

Föräldrakooperativet OKAY är en ekonomisk förening.
Verksamheten lyder under lagen om ekonomiska föreningar.
Föreningen är en självständig juridisk person med tillgångar och skulder.
Ekonomin synas av revisorer, tex bokföring, årsredovisning, deklaration.

Föreningen styrs av en vald styrelse.
Styrelsen anställer personal, bestämmer inriktning, fastställer avgifter och rekryterar nya familjer tillsammans med alla medlemmar.

Svar på vanliga frågor:

 • Vistelsetid vid föräldraledighet eller arbetslöshet är 30 timmar, 4 eller 5 dagar i veckan mellan 08:00 – 16:00
 • Vi har sommarstängt 4 veckor varje sommar

Föräldrainsatser

Familjernas arbetsinsatser är en viktig tillgång. Genom vårt eget
arbete bidrar vi direkt och indirekt till vilken kvalitet som förskolan når
upp till. Nedan är de föräldrainsatser som varje familj i dagsläget förväntas bidra med:

Medverkan i en arbetsgrupp eller skötsel av särskild ansvarspost:

  • Styrelseledamot
  • IT/webb/telefoni-ansvarig
  • Städansvarig
  • Fixargruppen
  • Rekryteringsgruppen
  • Trivselgruppen
  • Rondgruppen
 • 4 kvällsstäd/12-veckorsperiod*
 • 1 helgstäd/12-veckorsperiod*
 • 5 jourtillfällen i barngrupp/12-veckorsperiod (inkallelse vid
  behov)*
 • Onsdagsstängning i barngrupp, ca kl. 15:45 – 16:45, 1–2 gånger
  per termin
 • Gemensam storstädning 1 gång/termin
 • Gemensam fixardag 1 gång/termin
 • Förenings- och medlemsmöten

*Mängden städ- och jourinsatser kan förändras efter antalet familjer.

Lämna ett svar