Intresseanmälan

Nu söker vi barn till hösten 2023!

På OKAY har vi har syskonförtur och försöker att åstadkomma så
mycket blandning i åldrar som möjligt. I övrigt tillsätts lediga platser
utefter längst kötid.

Till skillnad från den kommunala förskolan har vi ingen gräns för när
du tidigast kan sätta ditt barn i kö, utan det går bra att ställa sig i kön
tidigare än 6 månader före det att du vill ha platsen.

Frågor och anmälan

Frågor och anmälan skickas till okayansokningar@gmail.com.
Ange i ansökan:

 • Namn och fullständiga adress- och kontaktuppgifter för samtliga
  vårdnadshavare
 • Barnets namn
 • Barnets personnummer
 • Från vilket datum som plats önskas. (Ange också gärna om ni
  kan tänka er plats tidigare om en plats blir ledig – och i så fall
  från när tidigast)
 • Nuvarande barnomsorg
 • Syskon
 • Övriga upplysningar

Lämna ett svar