Intresseanmälan

På OKAY har vi har syskonförtur och försöker att åstadkomma så mycket blandning i åldrar som möjligt.

Svar på vanliga frågor:

 • Vistelsetid vid föräldraledighet och arbetslöshet är 30 timmar, 4 eller 5 dagar i veckan mellan 08:00 – 16:00
 • Sommarstängt 4 veckor varje sommar

Föräldrainsatser

Familjernas arbetsinsatser är en viktig tillgång. Genom vårt eget arbete bidrar vi direkt och indirekt till vilken kvalitet förskolan når upp till.

 • Medverkan i arbetsgrupp eller ansvarspost:
  • Styrelseledamot
  • Mat- och fixargruppen
  • Rekryteringsgruppen
  • Trivselgruppen
  • Städansvarig
  • Matansvarig
 • 4 kvällsstäd/12-veckorsperiod**
 • 1 helgstäd/12-veckorsperiod**
 • 5 jourtillfällen i barngrupp/12-veckorsperiod**
 • Onsdagsstägning i barngrupp 15:45 – 16:45 enstaka gånger per termin vid behov
 • Fredagsinsats i barngrupp 10:00 – 16:00 enstaka gånger per termin vid behov
 • Gemensam storstädning 1 gång/termin
 • Gemensam fixardag 1 gång/termin
 • Medlemsmöten

**Mängden städ- och jourinsatser kan förändras med antalet familjer.

Frågor och anmälan

Frågor och anmälan skickas till okayansokningar@gmail.com.

Skriv med:

 • Namn och fullständiga adress- och kontaktuppgifter för samtliga vårdnadshavare.
 • Barnets namn
 • Barnets personnummer
 • Från vilket datum plats önskas
 • Nuvarande barnomsorg
 • Syskon
 • Övriga upplysningar

Lämna ett svar