Intresseanmälan

På OKAY har vi har syskonförtur och försöker att åstadkomma så
mycket blandning i åldrar som möjligt. I övrigt tillsätts lediga platser
utefter längst kötid.

Till skillnad från den kommunala förskolan har vi ingen gräns för när
du tidigast kan sätta ditt barn i kö, utan det går bra att ställa sig i kön
tidigare än 6 månader före det att du vill ha platsen.

Frågor och anmälan

Frågor och anmälan skickas till okayansokningar@gmail.com

Ange i ansökan:

  • Namn och fullständiga adress- och kontaktuppgifter för samtliga
   vårdnadshavare
  • Barnets namn
  • Barnets personnummer
  • Från vilket datum som plats önskas. (Ange också gärna om ni
   kan tänka er plats tidigare om en plats blir ledig – och i så fall
   från när tidigast)
  • Nuvarande barnomsorg
  • Syskon
  • Övriga upplysningar

Lämna ett svar