Intresseanmälan

Intresseanmälan

Välkommen att ställa ditt barn i kö till Föräldrakooperativet Okay!

Till skillnad från den kommunala förskolan har vi ingen gräns för när
du tidigast kan ställa ditt barn i kö, utan det går bra att göra en
intresseanmälan tidigare än 6 månader före det att du vill ha en plats.

Om du undrar över något får du gärna höra av dig. Frågor och anmälan
skickas till okayansokningar@gmail.com

Ange i ansökan:

● Barnets namn
● Barnets personnummer
● Namn samt adress, e-mail och telefonnummer för samtliga
vårdnadshavare
● Från vilket datum plats önskas
● Ange även om ni i andra hand vill stå i kö till föregående eller
efterföljande termin (t.ex. till höstterminen om plats inte kan
erbjudas redan under våren)
● Nuvarande barnomsorg
● Syskon
● Övriga upplysningar

Hantering av personuppgifter
Uppgifterna du lämnar i din ansökan sparas endast i vår kölista i syfte att hantera din ansökan och kunna erbjuda plats utifrån bl.a. kötid. Uppgifterna gallras vid terminens slut, eller när du har tackat ja eller nej till plats eller på annat sätt meddelat att du inte längre önskar stå kvar i kön.

Lämna ett svar