Pedagoger

På föräldrakooperativet Okay på Guldheden har vi en aktiv och engagerad personalgrupp som lägger stort fokus på utepedagogik.

Kompetens, engagemang och arbetsglädje är viktiga ingredienser för att kunna erbjuda våra barn en rolig, spännande och utmanande miljö. Trygghet och tillit är grunden för att barnen ska få utveckling, lärande och omsorg i en helhet. Att använda friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande med alla sinnen är grunden för arbetet mot målen i läroplanen och våra pedagoger är utbildade ledare och har utomhuspedagogisk- och friluftslivskompetens. De har en pedagogisk medvetenhet med sitt arbete ute som inne.

Vi har 18-19 barn inskrivna under läsåret och fyra pedagoger på förskolan Okay. Vi har även en extra resurs i köket.

Lämna ett svar